logoactivehealthmanagement.bmp

Active Health Management

Ook voor deze organisatie en haar klanten verzorgen wij de griepvaccinaties op locatie.

Omdat wellicht Active Health Management in haar dienstverlening ook interessant kan zijn voor uw organisatie, vindt u onderstaand een introductie.

Omdat u zich bewust bent van het belang van een goede gezondheid van uw medewerkers, overweegt u wellicht om uw medewerkers te laten vaccineren tegen de griep. Immers, de continuïteit van uw organisatie zou in gevaar kunnen komen wanneer meerdere personen tegelijkertijd ziek worden. Op z’n minst brengt het grote kosten met zich mee.

Active Health Management kan u ondersteunen met het verhogen van de inzetbaarheid van uw medewerkers. Een evenwichtig beleid dat vanuit verschillende invalshoeken is gericht op de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers, biedt voordelen op zowel de korte als de lange termijn.

Active Health Management is uw partner voor een effectief en pro-actief verzuimbeleid, gericht op de verantwoordelijkheid van de medewerker. Vanuit een visie van preventie is het aanbieden van een health check, of een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), veel meer dan alleen het voldoen aan een wettelijke eis. Een PMO richt zich zowel op de arbeidsgerelateerde zaken, als ook op allerlei life-style aspecten. U bespaart hierdoor op uw verzuimkosten, immers, een gezonde werknemer is minder vaak ziek. Wanneer een medewerker onverhoopt toch uitvalt, is een adequate interventie door een bedrijfsarts of een andere specialist belangrijk. Hiertoe beschikt Active Health Management over een landelijke netwerk van spreekuurlocaties en specialisten.

Wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen via:

Active Health Management

De heer Koos Oosthoek

Postbus 8234
3009 AERotterdam

E:info@activehealthgroup.nl
T: 010 - 286 60 55
F: 010 - 286 60 50
I:www.activehealthmanagement

GVS EN MEER

Grieppandemie

Een grieppandemie is een wereldwijde griepepidemie met een nieuw griepvirus dat zich in korte tijd over de wereld verspreidt.

Wanneer vaccineren?

Het is gebruikelijk dat er medio oktober, november wordt gestart met griepvaccinaties.

In het voorjaar benaderen wij de bedrijven en organisaties over hun eventuele deelname in het najaar. Wegens het terugkerende (mondiale) probleem van tekorten aan griepvaccinaties, koopt GVS in het voorjaar al de griepvaccins in. Voor het reeds ingekochte deel kunnen wij dan ook garantie geven op levering. Werkgevers die van de Griep Vaccinatie Service gebruik maken, vragen wij om na de zomervakantie te starten met de inventarisatie van het aantal deelnemende werknemers.