Procedure beschrijving Griep

Procedure beschrijving Griep

 • U geeft blijk van deelname aan de griepvaccinaties
 • U ontvangt van ons de hiervoor benodigde formulieren w.o. aanmeldformulier + voorwaardenblad, deelnemerslijst* en anamneseformulier.
 • U geeft desgewenst uw voorkeursdag en /of tijdstip op. GVS zal hiervoor zoveel mogelijk rekening mee houden.
 • Rond half/eind september bevestigt GVS de vaccinatiedatum en tijdstip.
 • Uiterlijk 2 weken voor deze datum dient u de deelnemerslijst* digitaal in te zenden. U dient uitsluitend onze lijst hiervoor te gebruiken.
 • U zorgt voor een hygiënische ruimte waarin gevaccineerd kan worden. In deze ruimte dient een tafel, een stoel en een afvalemmer voor verpakkingsmateriaal aanwezig te zijn.
 • Alle werknemers die zich hebben opgegeven dienen achter elkaar gevaccineerd te worden. Het tijdschema hiervoor zal van te voren met u worden afgesproken.
 • Op de dag zelf kunnen in principe nog werknemers aansluiten in overleg met de arts.
 • Elke werknemer dient het anamneseformulier volledig ingevuld en ondertekend persoonlijk aan onze arts/verpleegkundige te overhandigen.
 • A.h.v. dit anamneseformulier zal de arts beoordelen of de werknemer de vaccinatie kan/mag ontvangen.
 • Factuur zal achteraf worden gezonden. De betalingstermijn luidt 14 dagen.
 • Bij overschrijding van het betalingstermijn zullen de eventuele meerkosten vanaf de dag dat het termijn is overschreden in rekening worden gebracht.
 • GVS is niet verantwoordelijk voor overmacht in het verkeer. Uiteraard houden we zoveel mogelijk rekening hiermee in de planning.

 

* indien u gebruikt maakt van de online-inschrijvingsmogelijkheid dan ontvangt u geen deelnemerslijst van ons.