Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat de privacybepalingen voor de website van GVS en de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke informatie. De verklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy en dat GVS zonder uw voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie – welke te herleiden is tot u als individuele gebruiker van de website – aan derden ter beschikking stelt.

Verwerken van persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw gegevens zoals naam, adres, email, telefoonnummer, geboortedatum, bsn-nummer en eventueel verzekerdennummer voor de aanmelding van de griepvaccinatie op locatie en voor declaratie aan uw zorgverzekeraar via de collectiviteit van uw werkgever.
GVS zal uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken."

Bescherming van gegevens
GVS doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

GVS EN MEER

Grieppandemie

Een grieppandemie is een wereldwijde griepepidemie met een nieuw griepvirus dat zich in korte tijd over de wereld verspreidt.

Wanneer vaccineren?

Het is gebruikelijk dat er medio oktober, november wordt gestart met griepvaccinaties.

In het voorjaar benaderen wij de bedrijven en organisaties over hun eventuele deelname in het najaar. Wegens het terugkerende (mondiale) probleem van tekorten aan griepvaccinaties, koopt GVS in het voorjaar al de griepvaccins in. Voor het reeds ingekochte deel kunnen wij dan ook garantie geven op levering. Werkgevers die van de Griep Vaccinatie Service gebruik maken, vragen wij om na de zomervakantie te starten met de inventarisatie van het aantal deelnemende werknemers.