Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat de privacybepalingen voor de website van GVS en de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke informatie. De verklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy en dat GVS zonder uw voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie – welke te herleiden is tot u als individuele gebruiker van de website – aan derden ter beschikking stelt.

Verwerken van persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw gegevens zoals naam, adres, email, telefoonnummer, geboortedatum, bsn-nummer en eventueel verzekerdennummer voor de aanmelding van de griepvaccinatie op locatie en voor declaratie aan uw zorgverzekeraar via de collectiviteit van uw werkgever.
GVS zal uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Bescherming van gegevens
GVS doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

 

Bewaartermijn

GVS bewaart uw gegevens conform de wettelijk gestelde regels rondom het bewaartermijn van documenten en medische gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor ons mailen info@griepvaccinatie.nl of bellen.