content_image

Griepvaccinatie service

Griep Vaccinatie Service (GVS) is als landelijk werkende organisatie sinds 2001 actief in dienstverlening op het gebied van bedrijfsmatige vaccinaties bij grote en kleine bedrijven in Nederland.

Wij verzorgen met name de Griep-, Hepatitis- en Tetanusvaccinaties op locatie. Ook verzorgen wij vaccinaties op het gebied van kinkhoest.

GVS beschikt over een groot en kundig team van medici die door het gehele land op locatie vaccinaties verzorgt. Als ondersteuning van dit team hebben wij een binnendienst die zich bezighoudt met planning en het geven van heldere informatie.

Optimale Service en gegarandeerde kwaliteit

Uiteraard streven wij hierbij naar een optimale service en flexibiliteit voor de organisaties en bedrijven die onze hulp inroepen. Wij werken dan ook graag intensief met onze klanten samen en leveren altijd maatwerk. Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van een online-inschrijvingsformulier voor uw medewerkers. We geven de vaccinaties op uw werklocatie, waarbij wij in gezamenlijk overleg met u de vaccinatiedatum en tijd bepalen. Dit laatste is met name een uitkomst voor organisaties die met ploegendiensten werken. Reistijd en wachttijd voor uw medewerkers beperken we hiermee tot een minimum. Onze kwaliteit is vanzelfsprekend gewaarborgd door ons team van artsen, apothekers en verpleegkundigen.

GVS EN MEER

Grieppandemie

Een grieppandemie is een wereldwijde griepepidemie met een nieuw griepvirus dat zich in korte tijd over de wereld verspreidt.

Wanneer vaccineren?

Het is gebruikelijk dat er medio oktober, november wordt gestart met griepvaccinaties.

In het voorjaar benaderen wij de bedrijven en organisaties over hun eventuele deelname in het najaar. Wegens het terugkerende (mondiale) probleem van tekorten aan griepvaccinaties, koopt GVS in het voorjaar al de griepvaccins in. Voor het reeds ingekochte deel kunnen wij dan ook garantie geven op levering. Werkgevers die van de Griep Vaccinatie Service gebruik maken, vragen wij om na de zomervakantie te starten met de inventarisatie van het aantal deelnemende werknemers.